Členství

Nejpřirozenější cestou, jak se k nám přidat, je přihlásit se na některou z vyhlášených akcí. Na základě takové zkušenosti se už potom hravě rozhodnete, jestli se chcete stát našimi členy.

Členství v PALUČINÁCH vzniká registrací prostřednictvím písemné přihlášky nebo on-line formuláře. Podmínky jsou podrobně popsány ve stanovách. Členové mají nárok na nižší účastnický poplatek u vybraných akcí, podmínkou je však včasné zaplacení členského příspěvku.

Pokud máte zájem stát se členem našeho spolku, stačí, když vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:

Zapsaný spolek Palučiny

Družstevní 676

537 01

Chrudim

Zároveň je však nutné uhradit také členský příspěvek, který je na rok 200 kč pro dítě do 15 let a minimálně 500 kč pro starší 15. Horní hranice příspěvku není omezena.

Příspěvek prosím poukazujte na konto účtu České spořitelny: č. ú. 1147016319/0800

Počet členů ve spolku je jedním z důležitých údajů, který uvádíme na žádosti podávané v rámci různých dotačních programů. Proto naši činnost můžete významě podpořit právě i tím, že se stanete našimi členy.