Zapsaný spolek PALUČINY Blog

5

Cesta na Západ 2022

Oblaka prachu se zvedají za dostavníky, vozkové práskají bičem do koňských spřežení a hledači diamantů opět plní městečka na Divokém Západě, kde zakládají Diamond´s City, ze kterých vyrážejí na strastiplné výpravy za bohatstvím.Letos se...

0

Informace pro rodiče – pozor změny

S účinností od 9. 9. 2022 schválila Rada starších zapsaného spolku Palučiny některé změny týkající se hlavně výše poplatků:1. členský poplatek na kalendářní rok pro děti 200,-Kč pro dospělého 500,-Kč (horní hranice není omezena)2....